Participació Ciutadana

L’article 129.5 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) possibilita, en aplicació del principi de transparència, la participació activa dels potencials destinataris en l’elaboració de les normes.

A aquest efecte, l’article 133 del mateix text normatiu regula la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de les normes en rang de llei i reglaments establin que, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o reglament, s’ha de substanciar una consulta pública a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectes de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Per participar-hi


Per presentar les aportacions, els ciutadans i organitzacions representatives afectats per la redacció de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament urbanístic municipal de Castellfollit de Riubregós, hauran d’omplir una instància genèrica en la que consti la referència “MPNNSS de Castellfollit de Riubregós”, i lliurar-la telemàticament per e-Tram o en el seu defecte a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.

Consultes públiques


Darrera actualització: 22.03.2024 | 10:24
Darrera actualització: 22.03.2024 | 10:24