Consorci per a la promoció de l'Alta Anoia

Objectius i competències

La promoció del desenvolupament econòmic, el comerç i el turisme dels ens que els conformen, i facilitar la inserció laboral i la formació dels habaitants, i en general la promoció de totes aquelles activitats econòmiques que siguin compatibles amb les funcions que compleix dins dels termes municipals dels municipis integrats, i de totes aquelles activitats que millorin les condicions de vida de la població vinculada al Consorci.

Darrera actualització: 29.04.2019 | 11:15