Canvi de titularitat d’un nínxol per defunció del titular anterior

És el tràmit necessari per canviar de titularitat un nínxol quan es produeix la defunció de l'actual titular.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El tràmit es realitza immediatament sempre que no li sigui requerida informació adicional com la renúncia d’altres hereus/hereves que pugui tenir el/la difunt/a o altres documents

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona que ha heretat els drets del/de la difunt/a

Cal aportar:

  • Instància genèrica

  • DNI del titular
  • Títol original del nínxol
  • Original del certificat literal de defunció

Canals de tramitació:

  • Presencial

    De dilluns a divendres de 9h a 14h a les oficines de l’Ajuntament

Darrera actualització: 06.05.2019 | 09:55