ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-
Idiomes:  esp  eng  fra
Data i hora oficials
19/10/2019 12:06
 

Alta al padró municipal d'habitants

En què consisteix
El padró municipal d'habitants és el registre administratiu on hi consten tots els habitants del municipi. Aquest tràmit és necessàri per quedar incrit al padró. L'alta al padró es pot donar per dos motius, per canvi de residència, que és quan es fa la incripció d'un ciutadà provinent d'un altre municipi o bé per naixement, que és l'alta al padró d'un nadó recent nascut.
Qui el pot demanar?
 
Ho pot demanar tothom qui tingui domicili habitual al municipi de Castellfollit de Riubregós. La persona que ho sol•licita pot ser:
  • La interessada essent major d’edat
  • El pare, la mare o el tutor legal d’un menor d’edat
  • Un representant autoritzat per la persona interessada. En aquest cas cal presentar l’autorització corresponent i una fotocòpia del document d’identitat tant de la persona que autoritza com del representant autoritzat
Quan es pot sol·licitar?
De dilluns a divendres de 9h a 14h a les oficines de l’ajuntament
Quan es dóna resposta?
El tràmit es realitza en el mateix moment de la petició
Cost
La tramitació de l’alta d’empadronament és totalment gratüita
Documentació necessària?
Descripció documentació
 
- Alta per canvi de residència:
  • Dni, passaport o targeta de residència vigent
  • Escriptura de propietat en cas dels habitatges de propietat, contracte de lloguer si s’és arrendatari/ària o bé si no és dòna cap dels dos casos anteriors s’ha de portar una autorització  signada per la persona titular de la propietat i una fotocòpia del seu document d’identitat.
  • En el cas dels menors d’edat cal aportar el llibre de família o certificat de naixement i el document d’identitat si en tenen. Els menors d’edat que es vulguin empadronar en un municipi diferent al dels seus pares o tutors cal aportar una autorització signada per aquests.
Alta per naixement:
  • Llibre de família o certificat de naixement
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Aquest tràmit només es pot realitzar presencialment presentant a les oficines de l’ajuntament tota la informació requerida anteriorment.
Adreces on dirigir-se
Ajuntament
T.93 869 30 31
Carrer Major, 10
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28/03/2014 10:00