Comunicacions de crema

Divendres, 16 d'octubre de 2020 a les 00:00

Del 16 d'octubre de 2020 al 14 de març de 2021 es poden tramitar les comunicacions de crema de restes vegetals a les oficines de l'Ajuntament.

Durant el període comprès entre el 16 d'octubre de 2020 i el 14 de març de 2021 les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya definits a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament (ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestal).

Podeu dirigir-vos a les oficines de l'Ajuntament, presentant el document d'identitat i es realitzarà el tràmit de comunicació amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

Darrera actualització: 16.10.2020 | 10:55