ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-
Idiomes:  esp  eng  fra
Data i hora oficials
09/12/2019 09:21
 

Convocatòria per cobrir el càrrec de Jutge/ssa de Pau Titular i Substitut/a

Dimecres 06/11/2019
L'Ajuntament de Castellfollit de Riubregós obre la convocatòria per cobrir el càrrec de Jutge/ssa de Pau Titular i Substitut.

Ahir, dimarts 5 de desembre, es va publicar al BOPB i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament l'edicte de la convocatòria per cobrir el càrrec de Jutge/ssa de Pau Titular i Substitut.

Les persones interessades en ocupar aquest lloc hauran de presentar una instància genèrica a les oficines de l'Ajuntament adjuntant una fotocòpia del DNI, el currículum vitae on s'especifiqui l'activitat que estan desenvolupant actualment i la declaració responsable de no incórrer en cap de les causes d'incapacitació previstes a l'article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Segons aquest artícle estan incapacitats per a l'ingés en la carrera judicial els impedits físicament o psíquicament per a la funció judicial; els condemnats per delicte dolós mentre no hagin obtingut rehabilitació, els processats o inculpats per delicte dolós mentre no siguin absolts o es dicti una interlocutòria de sobreseïment, i els qui no estiguin en ple exercici dels drets civils.

El termini per presentar la sol·licitud s'acaba el dia 16 de desembre a les 14.00h.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06/11/2019 13:00